Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek (czyli tzw. cookies).

1. Informacje ogólne:

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu WWW funkcjonującego pod adresem:
  symbio.kutno.pl
 2. Operatorem serwisu jest:
  SYMBIO Gabinet Terapeutyczno-­Dietetyczny Dorota Wysocka-­Klimarczyk
 3. Adres kontaktowy do operatora serwisu to:
  kontakt@symbio.kutno.pl
 4. Operator serwisu jest jednocześnie administratorem twoich danych osobowych (dotyczy to tych danych które zostały dobrowolnie podane przez Ciebie w serwisie).
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prezentacja oferty firmy lub innych informacji.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez zapisywanie plików cookie (tzw. „ciasteczek”) na urządzeniach końcowych użytkowników.
  2. Poprzez stosowanie narzędzi monitorujących i analitycznych, dostarczanych przez usługę Google Analytics.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez operatora:

 1. Komunikacja z serwisem jest chroniona w warstwie transmisji poprzez wykorzystanie certyfikatu SSL. Dzięki temu dane osobowe, dane logowania i innego typu dane wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane po stronie komputera użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w tzw. „postaci hashowanej”. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo i nie jest możliwe odwrócenie jej działania. Stanowi to obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting:

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach firmy hostingowej:
  linuxpl.com
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej:
  H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod poniższym adresem możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej:
  linuxpl.com
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc w których są przetwarzane dane na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania danych na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty prądotwórcze, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc w których są przetwarzane dane (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewniające odpowiednie warunki środowiskowe dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi (zapisuje dane historyczne) na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • data i czas nadejścia zapytania,
  • data i czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji żądania HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do operatora oraz wysyłanej przez operatora.

4. Twoje prawa oraz dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych:

 1. W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na administratorze. Dotyczy to takich podmiotów jak:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności, określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania administratora przysługuje skarga do:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi części funkcjonalności serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie są one przesyłane poza teren Unii Europejskiej.

5. Logi administratora:

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu (zapisywaniu danych historycznych) na poziomie serwera. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

6. Istotne techniki marketingowe:

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez usługę Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: Ads Preferences.

7. Informacja o plikach cookies:

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe) które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są one do obsługi funkcjonalności udostępnianych przez serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz podmiotem otrzymującym do nich dostęp.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu)
  • realizacja celów określonych w części “Istotne techniki marketingowe”
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • Pliki cookies „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowo przechowywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Pliki cookies „stałe” (persistent cookies) – są plikami na stałe przechowywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem serwisu. Dotyczy to w szczególności takich firm jak:
  • Google (Google Inc. z siedzibą w USA)

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?:

 1. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu to może on zmienić ustawienia swojej przeglądarki w celu ich wyłączenia. Zastrzega się jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności serwisu.
 2. W celu zarządzania ustawieniami zapisu plików cookies na urządzeniu końcowym, wybierz z poniższej listy swoją przeglądarkę internetową (platformę), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami:

Symbio

Gabinet uroginekologii i dietetyki

© 2021 by Symbio